8.02.2021

tilstede på alle sider

Renate Handal
i samarbeid med Prøverommet.

tidligere utstilling:
1.10.2020 – 31.12.2020

FASE

Mørkerommet fotokollektiv
i samarbeid med Prøverommet.

Utstillingsrommet Depot er initiert av Kristina Melbø Valvik og utarbeidet i samarbeid med Cristian Stefanescu (a-works) og RIZI for Prøverommet og BIT Teatergarasjen. Prosjektet er støttet av Bergen Kommune.